div

“Pas goed op jullie kinderen. Geef hen een goede opvoeding.”

(Ibni Madja)

div

Jeugd-, kind en gezinszorg

Kinderen hebben een aantal kwaliteiten waardoor ze tonen aan de wereld dat ze vredig, gelukkig en in balans zijn. In Islam noemen we dit ook wel ‘Awliya’, vrij vertaald ben je ‘je eigen beste vriend en beschermer’.

1. Hun ogen vullen zich makkelijk met tranen.
2. Zij maken zich geen zorgen over hun dagelijkse voorziening.
3. Het eten dat ze hebben, delen zij met anderen.
4. Ze zijn dankbaar met de kleinste beloningen en gunsten.
5. Ze zijn vergevingsgezind, koesteren geen wrok en maken het snel goed als er een misverstand is ontstaan.

We willen kinderen laten voelen dat ze er toe doen! Kinderen inzicht geven in mogelijke kansen en mogelijkheden. Kinderen in contact houden met hun wortels en de kracht van Allah. We willen dat kinderen voelen en weten dat zij er toe doen en dat ze de kans krijgen om het leven te leven dat Allah voor hen heeft bestemd.

Kinderen dienen op te groeien in een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en gezond op kunnen groeien. Dan krijgen ze de beste kansen om te worden wie ze al zijn. Als dit niet lukt, om wat voor reden dan ook, zie je dat de kwaliteiten die zij normaal zo makkelijk en open tonen aan de wereld, stukje voor stukje beschadigd raken.

div

Speciaal voor kinderen en jongeren

Ummah Care Network is speciaal ingericht voor kinderen en jongeren. We zijn professioneel uitgerust om therapeutische begeleiding en opvang te bieden als een extra steuntje in de rug nodig is. Voor korte of langere tijd. Wij verwelkomen kinderen en jongeren:

  • die wees zijn (al yatim)
  • die pleegzorg nodig hebben.
  • die moeilijk plaatsbaar zijn.
  • een speciale zorgbehoefte hebben.
  • die willen praten over hun moeilijkheden en problemen (met en zonder ouders).
  • op zoek naar een logeerplek.
  • die binnen jeugdzorg dreigen af te glijden.

Als kinderen (tijdelijk) bij ons komen wonen of bij ons worden begeleid, bieden we hulp op diverse manieren aan. Begeleiding in ritme en dagelijkse taken samen bekijken en plannen. Begeleiding in woon en verblijf. Scholing en schoolkeuzes.
Maar denk ook aan therapeutische paardrijlessen, leren omgaan met biologisch tuinieren en dierenverzorging. Door de schepping te betrekken bij de ondersteuning, worden kinderen in staat gesteld om op een veilige en vertrouwde manier (weer langzaam) deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken.

Voorlichting, training en coaching aan ouders/ verzorgers rondom (islamitisch) opvoeden is ook een van de kerntaken.