div

Hadith 40: Ascétisme in de Islam Ibnoe cOmar overlevert: “De Boodschapper van Allah  greep mij bij de schouders waarop hij  zei: “Wees in de wereld als een vreemde of een reiziger.” Ibnoe cOmar pleegde in verband hiermee het volgende te zeggen:  “Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Als je gezond bent, maak hier dan gebruik van voordat je ziek wordt (en je niet meer in staat bent goede daden te verrichten) en zolang je nog leeft, moet je jezelf op de dood voorbereiden.”

(Overgeleverd door al-Boekhaari)

div

Ouderen, zorg voor elkaar!

Wij hebben de plicht om te zorgen voor onze oudere broeders en zusters. Door ze te steunen als ze het zelf niet redden of door hun talenten en vaardigheden in te zetten en goede van de Ummah. Daar zetten wij ons graag voor in.

Ouderen zijn een vitaal onderdeel van onze gemeenschap doordat ze ons inspireren, kennis doorgeven, rust en zekerheid bieden en vooral doordat zij ons kunnen tonen hoe we een leven lang als moslims invulling kunnen geven aan ons doel op aarde. Daarom betrekken wij ze nadrukkelijk bij onze activiteiten.

Onze ouderen weten het: niets is voor eeuwig. Daar waar jongeren soms nog denken dat alles blijft zoals het is, weten we naarmate we ouder worden dat niets minder waar is. Ze zeggen wel eens ‘ouderdom komt met gebreken’. Dat kan, maar het hoeft niet.

Er zijn genoeg vitale ouderen die nog veel kunnen betekenen voor anderen. Doordat ze veel ervaring hebben, beschikken over levenswijsheid en geduld. Deze broeders en zusters zetten zich graag in als vrijwilligers voor onze organisatie. Om bijvoorbeeld kinderen te helpen met hun huiswerk. Of ze helpen bij de bouw van een moskee, of bij het opknappen van een huis.

Daarnaast zijn er ouderen die zelf hulp nodig hebben. Omdat ze eenzaam zijn, de taal misschien niet goed spreken. Ziek zijn of arm en niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Dan komen wij in actie. In sha Allah kunnen we ze in de toekomst ook een plekje bieden zoals we ook gaan doen bij de jongeren.