Welkom bij Ummah Care Network

“It takes a village to raise a child. It takes our Ummah (Society) to support all”

Wij geloven dat respect voor elkaar, betrokkenheid en steun, bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van een mens.

Ummah Care Network biedt (professionele) hulp, advies en ondersteuning aan jeugd, jongeren, kwetsbare gezinnen, ouderen mensen met een beperking en vluchtelingen. Samen willen we zorgen voor onze ummah (samenleving) en zorgzaam zijn voor onze broeders en zusters in de maatschappij. Vertrouwd, veilig en verbonden, zijn onze kernwaarden waarbij we werken met een pedagogisch verantwoord model ten behoeve van de civil Society. De governance van onze organisatie is geïnspireerd op islamitisch – pedagogische en maatschappelijke grondbeginselen die zich richten op natuurlijke en vanzelfsprekende  verbondenheid en respect tussen diverse generaties. Participatie en samenleving staan bij ons centraal.

  • We bieden een plek waar een kind veilig is en niet vervreemdt van ouders/verzorgers.
  • Waar iemand even afstand kan nemen van ervaren druk of stress en tot zichzelf kan komen.
  • Een plek waar vitaliteit en gezondheid hoog in het vaandel staan en we voedsel bereiden dat aansluit bij individuele behoeftepatronen en ethische verantwoording van onze doelgroep.(halal, vegan, vegetarisch)
  • Een plek waar ruimte bestaat voor kennisuitwisseling tussen diverse nationaliteiten.
  • Een plek waar solidariteit, burgerschap en pedagogische grondbeginselen wederkerig worden aangemoedigd en  onderwezen.

div

Ummah-ouderen  Ummah-gezondheid  Ummah-student

 

div

De inspiratie en aanleiding voor Islamitische zorg

Abu Sa`ied al-Gudrie verhaalt dat hij de Boodschapper van Allah s.a.w.s hoorde zeggen: “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hij het met zijn hand veranderen, als hij daar niet toe in staat is, dan met zijn tong, en als hij zelfs daar niet toe in staat is, dan met zijn hart, en dat is de zwakste vorm van geloof.” (Muslim)

Aan het woord is zuster Aletta, initiatiefnemer van de islamitische zorg, nu uitgegroeid tot Ummah Care Network:

“Het idee om iets te doen qua islamitische zorgverlening bestaat al erg lang. Als in mijn jonge jaren zag ik een “gat” tussen zorgvragers en zorgverleners en onbegrip over en weer. Inmiddels heet dat “cultuur sensitieve zorg”. Alleen dat sluit ook nog steeds niet altijd aan bij de vraag.
Tijdens de opvoeding van mijn eigen kinderen Alhamdulillah, kwam ik persoonlijk ook dingen tegen. Uiteindelijk resulteerde dat in een idee van zorginstellingen; gericht is op de zorg van en rond onze eigen moslim gemeenschap. Maar omdat de jeugd de toekomst heeft en die nog al eens vergeten worden in de zorg die we organiseren voor de Ummah willen wij nu juist daar beginnen. Bi Idn Illah. [..] Lees meer